Verzeker je wereld.

Hey, bewuste consument, weet jij eigenlijk wel wat er met het geld van je verzekeringspremie gebeurt? Daarmee oefen jij indirect invloed uit op de wereld om je heen. Weten hoe dat werkt? Ontdek het hier!

Jij bent ook belegger

Wat gebeurt er met mijn premie?

Je hebt er misschien niet eerder over nagedacht, maar ook jij bent belegger. Zelfs als je nog nooit aandelen hebt gekocht. Want de premie die jij voor je verzekering betaalt, wordt in veel gevallen geïnvesteerd door je verzekeringsmaatschappij. Dat is maar goed ook, want zo kunnen verzekeraars genoeg rendement behalen om bijvoorbeeld schadeclaims te dekken. 

Maar weet jij eigenlijk waarin jouw verzekeraar dat premiegeld – van jou en al die andere verzekerden – belegt? Dat kan in bedrijven met een negatieve invloed op mens, milieu of maatschappij, maar ook in duurzame initiatieven, zoals groene stroom, zorg of onderwijs. Waarvoor zou jij kiezen?

Wat is duurzaam beleggen?

Bij zowel klassiek als traditioneel beleggen wordt er vooral gelet op het rendement van een belegging. Oftewel: hoeveel geld een investering binnen een bepaalde tijd oplevert. Bij verantwoord of duurzaam beleggen, wordt er naast de financiële opbrengst ook rekening gehouden met de mogelijke positieve of negatieve impact op mens en milieu.

Jouw idee van duurzaamheid komt niet altijd overeen met de ideeën van een ander. Veel mensen denken aan het milieu, maar ook daar vallen uiteenlopende thema’s onder, zoals het verlagen van CO2-uitstoot, opruimen van zwerfafval of verantwoord omgaan met natuurlijke bronnen. Anderen denken misschien aan eerlijke arbeidsomstandigheden, of aan bedrijven die een bijdrage leveren aan de samenleving.  

Hoe duurzaam is jouw verzekeraar?

Wat vind jij belangrijk als je denkt aan de impact van je premie? Milieu, mens, maatschappij of alle drie? Op basis van je antwoord op deze vraag kun je de beleggingen van jouw verzekeraar beoordelen. De meeste Nederlandse verzekeraars publiceren informatie over hun keuzes op dit vlak. Dus als je wilt, kun je met enige moeite achterhalen waarin je via jouw premie investeert, en of dat aansluit bij de thema’s waaraan jij de meeste waarde hecht. 

De meeste grote verzekeraars hebben zich binnen de ESG-thema’s aan een aantal doelstellingen gebonden. Deze doelstellingen variëren; van het uitsluiten van de meest kwalijke investeringen zoals de productie van wapens of tabak, tot het financieren van initiatieven met een positieve impact op de wereld om ons heen, waarbij je kunt denken aan schoon drinkwater of betaalbaar wonen. 

Ook de SDG’s, dat zijn de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden, zeggen die iets over de ambities van je verzekeraar. Dat zijn zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties voor een betere wereld, zoals ‘geen armoede’, ‘kwaliteitsonderwijs’ en ‘verantwoorde consumptie’. Door (een deel van) deze SDG’s te noemen in het beleid, zeggen verzekeraars: deze thema’s vinden wij belangrijk.

Thema’s voor duurzaamheid

Duurzaamheid is dus een subjectief begrip. Toch is er wel degelijk iets objectiefs te zeggen over de duurzame investeringen van verzekeraars. Beleggers duiden duurzaamheid namelijk meestal aan de hand van de zogenaamde ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social, and Corporate Governance. Milieu, Mens en Bestuur dus.

Voorbeelden van enkele thema’s die onder ESG vallen, zijn:

Milieu

→ Klimaatverandering

→ Uitputting van grondstoffen

→ Afval

→ Vervuiling

→ Ontbossing

Sociaal

→ Mensenrechten

→ Gedwongen arbeid

→ Kinderarbeid

→ Werkomstandigheden

→ Werknemersrelaties

Bestuur

→ Corruptie

→ Bestuurdersbeloning

→ Structuur en diversiteit van het bestuur

→ Politieke lobbies en donaties

→ Belastingstrategie

Verschil: duurzame verzekering en duurzame verzekeraar

Verzekeraars doen hun best om op verschillende manieren duurzaam gedrag bij klanten en in de samenleving te stimuleren. Naast verzekeringen waarvan het premiegeld duurzaam wordt belegd, bestaat er namelijk ook zoiets als ‘duurzaam verzekeren’. Hoewel dat misschien hetzelfde klinkt, bedoelen verzekeraars hier iets anders mee.

Zoals gezegd: verzekeraars die duurzaam investeren, investeren jouw premiegeld in duurzame projecten en organisaties. Daardoor zorgen ze niet alleen voor jouw gezondheid, je woning of je auto, maar ook voor de maatschappij waarin je leeft, en de lucht die je ademt. Jouw premie draagt dus bij aan een betere wereld.

Duurzaam verzekeren draagt op een andere manier bij. Een duurzame verzekering keert bijvoorbeeld bij schade of letsel geld uit op een manier die verspilling tegengaat. Stel je voor dat je oude auto kapot gaat. Met een reguliere verzekering krijg je dan altijd de dagwaarde uitgekeerd, zowel bij reparatie als wanneer je de wagen afdankt en een nieuwe koopt. Maar als je een duurzame verzekering hebt afgesloten, krijg je meer geld uitgekeerd als je ervoor kiest om de auto te laten repareren. Zo stimuleert de duurzame verzekering je om langer gebruik te maken van je spullen. Daarnaast kun je bij duurzame verzekeringen denken aan het verzekeren van zonnepanelen of aan korting op je premie als je je woning hebt verduurzaamd. 

Vergelijking verzekeraars

Je kunt de duurzaamheid van je verzekeraar ook op een andere manier beoordelen: door onafhankelijke vergelijkingen te raadplegen. Bijvoorbeeld met deze handige vergelijking van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). In de onderstaande tabel zie je hoe de verschillende Nederlandse verzekeraars scoren op het gebied van verantwoord beleggen.

* Non-respondent

Waar worden de verzekeraars op beoordeeld?

Deze rangschikking is gebaseerd op onderzoek van de VBDO aan de hand van vier maatstaven: 

  • Bestuur: op welke manier zijn het bestuur en de aandeelhouders betrokken bij duurzame beleggingen?
  • Beleid: wat zeggen de plannen van de verzekeraar over duurzame beleggingen?
  • Implementatie: worden duurzame plannen toegepast in de praktijk?
  • Verantwoording: hoe transparant is de verzekeraar over de beleggingen?

In deze vier maatstaven zijn onder andere de ESG-thema’s vertegenwoordigd. De VBDO geeft de verzekeraars op basis van hun bevindingen een score tussen de 1 en 5.

Let op: deze scores geven dus niet direct aan hoe duurzaam een verzekeraar is. Ze laten wel zien welke als het meest duurzaam naar voren komen wanneer je ze met elkaar vergelijkt volgens de maatstaven van de VBDO.

Waarom zie ik alleen grote verzekeraars in deze vergelijking?

De Nederlandse verzekeringssector bestaat uit zo’n tweehonderd verzekeraars, waarvan vele een dochteronderneming of merknaam zijn van een grotere maatschappij. De VBDO neemt de grootste dertig verzekeraars mee in haar onderzoek. Vanwege de omvang van hun fondsen vertegenwoordigen de grote dertig het overgrote deel van de €460 miljard aan totaal belegd vermogen van Nederlandse verzekeraars.

Het is overigens geen toeval dat vier van de vijf grootste verzekeraars bovenaan staan in de ranglijst. Het opstellen en in de praktijk brengen van duurzaam beleid is namelijk werk dat bovenop de gewone verzekeringswerkzaamheden komt. Het vereist extra mankracht, kennis en capaciteit, of op z’n minst budget als men deze zaken wil inkopen. 

Dat zegt gelukkig niet dat kleinere verzekeringsmaatschappijen nooit duurzaam beleggen. Er zijn zelfs kleine verzekeraars die zich hierin specialiseren. Zo dragen deze verzekeraars, hoewel ze maar een klein deel uitmaken van de totale spaarpot van Nederlandse beleggingen, een belangrijk steentje bij.

Ben je bij een kleine verzekeraar verzekerd en wil je weten welke impact jouw premie heeft? Dan kun je het best zoeken naar de ESG-criteria of SDG’s van je maatschappij. 

Over deze website

Deze website is onderdeel van de campagne ‘Verzeker je wereld’, een initiatief van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), in samenwerking met Het Verbond van Verzekeraars en verschillende Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Ook verzekeraars vinden duurzaam beleggen een belangrijk onderwerp; het is immers in ieders belang is dat we onze wereld verduurzamen. Jouw keuzes kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Over de VBDO

Als onafhankelijke vereniging is de VBDO sinds 1995 een gedreven aanjager, motivator en kennisleider voor verantwoord beleggen en voor verankering van duurzaamheid bij ondernemingen. Met respect en deskundigheid helpt de VBDO organisaties bij het maken van keuzes die verder kijken dan enkel financieel gewin, maar ook sociale, milieu- en bestuurlijke aspecten in overweging nemen. De VBDO is ervan overtuigd dat een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld.

Meer weten over deze campagne en de initiatiefnemers? Bekijk het door de VBDO uitgestuurde persbericht.

Ben jij niet alleen via je premie maar ook via je eigen investeringen belegger? Of ben je van om dat te worden? Hier vind je meer informatie over duurzaam beleggen.